Marina Kadochnikova

Teacher Education Programme in Visual Arts/


En serie fotografier “Vinden dansar” – bild 1 (2020)


En serie fotografier “Vinden dansar” – bild 2 (2020)


En serie fotografier “Vinden dansar” – bild 3 (2020)


En serie fotografier “Vinden dansar” – bild 4 (2020)

Who Can See the Wind? Four Studies About Making Art Pedagogy Available

Marina studies how schools and art museums work together to help children and young people learn with a focus on the Swedish National Agency for Education’s curriculum.

Vem kan se vinden? Fyra undersökningar om att tillgängliggöra konstpedagogiken

Marinas undersökning handlar om hur skolor och konstmuseum samarbetar för att hjälpa barn och unga till lärande med fokus på skolverkets läroplaner.