Fånga Vinden

Fånga Vinden

This is a work by Marina Kadochnikova, Jessica Ahlström, Ellinor Ginzburg Hall and Allie Karlsson. Our four different explorations into the realm of art pedagogy have resulted in a joint set of art educational materials in which we invite children and young people to artistically investigate the wind. Wind is air that moves. An invisible natural phenomenon that can only be perceived when it collides with fixed objects. When it blows through the branches, when it touches our skin or when it is heard blowing hard against a sheet metal roof. In our materials, the participants do not make depictions of the wind, but rather with the wind.

Det här är ett arbete av Marina Kadochnikova, Jessica Ahlström, Ellinor Ginzburg Hall och Allie Karlsson. Våra fyra olika undersökningar om konstpedagogik har resulterat i ett gemensamt konstpedagogiskt material där vi bjuder in barn och unga att konstnärligt utforska vinden. Vind är luft som rör sig. Ett osynligt naturfenomen som endast kan uppfattas då den kolliderar med fasta föremål. Då den blåser genom grenarna, när den rör vår hud eller hör den när den blåser hårt mot ett plåttak. I vårt material gör inte deltagarna gestaltningar av vinden utan tillsammans med vinden.

Marina Kadochnikova
Jessica Ahlström
Ellinor Ginzburg Hall
Allie Karlsson