Isak Bergström

Teacher Education Programme in Visual Arts/

Sweden, b. 1994

The Bridge, The Two-handed Headstand, The Hollowback, The Baby. (Top left, then clockwise). Acrylics on canvas, 2020.


Detail, The Two-handed Headstand.


Detail, The Baby.


The Bridge, The Two-handed Headstand, The Hollowback, The Baby. (Top left, then clockwise). Air drying clay and acrylics, marker on paper. 2020.


Drawings. Marker on paper, 2020.

4 B-Boys

Four B-Boys in four freezes,* four sculptures and four paintings, each with their own game plan. Is it a battle between them or do they just want to show what they can do?

When I create my objects, I try to be constantly present in my creation in order to learn from the experiences creation can give. To create by physically anchoring existing knowledge in a work, while new knowledge is procreated together with the work. This knowledge is absolutely essential to creation. Knowledge that shouldn’t be depreciated by immediately trying to translate the knowledge into something else that doesn’t belong to the creation.

*A freeze is a breakdance technique that involves halting all body motion, often in an interesting or balance-intensive position. It is implied that the position is hit and held from motion as if freezing in motion, or into ice.

In addition to my paintings and sculptures, I have also worked with reflections in an attempt to materialize the knowledge made visible during my creation process in a work I named “A LEARNING BY DOING PROCESS REFLECTIONS” containing reflections in the form of drawings and texts.

4 B-Boys

Fyra B-Boys i fyra freezes*, fyra skulpturer och fyra målningar med varsin spelplan. Är det ett battle mellan dem eller vill de bara visa upp sig?

När jag skapar mina objekt försöker jag att vara ständigt närvarande i skapandet för att lära mig av de erfarenheter skapandet kan ge. Skapa genom att kroppsligt förankra redan befintlig kunskap i ett verk, samtidigt som ny kunskap alstras tillsammans med verket. Denna kunskap är absolut essentiell för just skapandet. En kunskap som inte bör försummas genom att med en gång försöka översätta kunskapen till något utanför skapandet.

*En freeze är en breakdance-teknik som innebär att stoppa all kroppsrörelse, ofta i en intressant eller balansintensiv position. Det framgår att positionen träffas och hålls stilla som om den fryser i rörelse, eller till is.

Utöver mina målningar och skulpturer har jag även jobbat med reflektioner i ett försök att materialisera de kunskaper som synliggjorts under min skapandeprocess i ett verk jag döpt till “A LEARNING BY DOING PROCESS REFLECTIONS” som innehåller reflektioner i form utav teckningar och texter.