Samuel Klauninger

Teacher Education Programme in Visual Arts/


Skull Bong, air-drying clay, wire, paper, acrylic paint & varnish


untitled (whole lot less), graphite on paper


untitled, graphite on paper


Free Spirit, graphite on paper


untitled (TV-service), graphite on paper

Rock & Roll

When I was in secondary school rock & roll was my passion. As I grew older, I started thinking it felt more and more silly. At the same time, I am convinced all art contains great qualities; it’s just about being open enough to see them. Rock & roll has, in the eyes of many, repugnant aesthetics and disgraceful ideals: drug-romantic-macho culture and poor attitudes towards women. But it also carries a relentless presence. Just do it. A ‘fuck you’. Resistance is one of the few, perhaps the only, freedom students have in school. During my studies, I am challenged by superiors through their goals and requirements. Here, I challenge them through rock & roll.

Rock & Roll

I högstadiet var rock & roll min passion. När jag blev äldre började jag tycka det kändes alltmer fånigt. Samtidigt bär jag på en övertygelse om att all konst har fina kvaliteter, det handlar bara om att vara öppen för att se dem. rock & rollen har en, i mångas ögon, osmaklig estetik och förkastliga ideal, drogromantisk machokultur och dålig kvinnosyn. Men den bär också på en obeveklig närvaro. Att bara köra. Ett ”fuck you”. Motståndspraktiker är en av få, kanske det enda, frihetsutövandet elever har i skolan. Under mina studier utmanas jag av överordnade genom deras målsättningar och krav. Här utmanar jag dem genom rock & roll.