Johanna Björkhed

Teacher Education Programme in Visual Arts/


Boxen


Kort 1


Kort 2


Kort 3

Knowledge We Get, Knowledge We Carry, Knowledge We Give

My design work has taken inspiration from a recipe box from the 1970s, but in my box the recipe cards have been replaced with knowledge from three visual arts teachers. A recipe is something that is changeable. Google lasagne and you’ll get not just one recipe but many, and each of them will be different in some way. Theories on teaching and learning and what a teacher’s mission should be are also constantly changing and evolving. Just like a recipe.

In my academic paper, three informants give their views on how it was to enter the profession as a recently graduated visual arts teacher. They also talk about how they view their teacher education programme and how well it equipped them for the job in terms of knowledge and skills. The teaching profession is complex and the initial period is difficult for many. My informants have contributed to my design work by sharing some of the knowledge they have acquired after their teacher training. This is knowledge that they wish they had received from their teacher education programmes. Now they want to pass this knowledge on to other teachers. Their knowledge has been categorised in a wooden box. The ‘recipe’ cards contain examples of methods that have worked for them in various classroom situations.

Recipes can look different depending on the culture you are in. I take the example of tacos. The tacos we make here in Sweden are drastically different than those eaten in México – just as teachers’ experiences of situations in a classroom are drastically different. My informants’ methods are something that worked for them in that particular classroom with that particular class/student.

Kunskap vi får, kunskap vi bär, kunskap vi ger

Mitt gestaltningsarbete har tagit inspiration från en receptbox från 70-talet men i min box är receptkorten utbytta mot kunskaper från tre bildlärare. Recept är något som är föränderligt. Googla lasagne och du får inte upp bara ett recept utan flera, och alla skiljer sig åt på något sätt. Teorier om pedagogik och vad en lärarens uppdrag ska vara är i ständig förändring och utveckling. Precis som ett recept.

I min uppsats ger tre informanter sin syn på hur det var att möta yrket som nyexaminerad bildlärare. De berättar också om hur de ser på sin lärarutbildning, huruvida den rustade dem kunskap- och kompetensmässigt för yrket. Läraryrket är komplext och den första tiden är tung för många. Mina informanter har till gestaltningsarbetet delat med sig av några av de kunskaper som de erfarit efter sin lärarutbildning. Det är kunskaper som de önskar att de fått med sig från sin lärarutbildning. Nu ger de kunskaperna vidare till andra lärare. Deras kunskaper ligger kategoriserade i en träbox. På ”recept”-korten finns exempel på metoder som har fungerat för dem i olika klassrumssituationer.

Recept kan se olika ut beroende på vilken kultur en befinner sig i. Jag tar exemplet med tacos. Den vi tillagar i Sverige är drastiskt annorlunda än den som de äter i México. Precis som lärares erfarenheter av situationer i ett klassrum. Mina informanters metoder är något som fungerat för dem i det klassrummet med den klassen/eleven.