Elin Dahlin

Teacher Education Programme in Visual Arts/

We walk through a 3D model of a school, building up as students and teachers tell us what they like or would like to have in their school and art classroom. As the objects build up and down, it shows how changeable our environment is and how it should be adapted to those who use it.

An art classroom slightly from above. Big windows, groups of tables, a wall for student paintings and plants creates a calm and creative space.


A view from the window table


Shows how the classroom extends to the terrace through the big window.


During my work, I realized what a big impact the surrounding rooms and corridors has on the classroom climate. A calm space outside the classroom for resting and socializing is crucial for a safe and comfortable environment, which also keeps down noise.

Classrooms for Concentration and Creativity

Can we create a classroom environment that promotes creativity and concentration, and in that case how? Maybe it’s impossible, but in this study, I gave it a try. As an aspiring art teacher I’m very interested in how I can optimize the environment for my pupils and make it more creative, but at the same time make it easier for them to concentrate.
I have interviewed seven teachers and three focus groups of students that study art in high school. Beyond that, I also did a literature study to see if the answers from my interviews correlate with the literature, or shows something else, especially since I tried to combine two fields of creativity and concentration.
My artwork is a video of the 3D-model I made according to the findings I made in my study, where we are being led by the voices of the teachers and pupils I interviewed, that also explains my choices.

Klassrum för koncentration och kreativitet

Kan vi skapa en klassrumsmiljö som gynnar både kreativitet och koncentration, i så fall hur? Eller är det så att människor rent kognitivt fungerar så olika att de kan behöva olika klassrumsmiljöer för att få utvecklas till sin fulla potential? Kanske är det en omöjlig ekvation att få ihop de två, men måste det vara så? Jag har i denna studie gjort ett försök.
Som blivande bildlärare har jag ett stort intresse för vad jag som lärare kan göra för att optimera elevernas miljö för kreativitet. Jag vet också att skolmiljöer inte alltid är anpassade för elever med funktionsvariationer, som till exempel koncentrationssvårigheter. För att ge mina elever en så inkluderande och optimal lärmiljö som möjligt har jag genomfört en undersökning där jag intervjuat sju lärare och tre fokusgrupper med elever på olika gymnasieskolor samt en litteraturstudie på ämnena trygga och inkluderande lärmiljöer för kreativitet och koncentrationssvårigheter. Jag har genom detta försökt att svara på frågan hur jag som lärare kan skapa ett bildklassrum som är optimalt för både kreativitet och koncentration.
Som gestaltning har jag skapat det “perfekta bildklassrummet” samt närmiljön i ett digitalt 3D program som heter Sketch Up. Jag har utgått efter vad jag funnit i min undersökning. Jag har även valt att göra en virtuell rundvandring i modellen med elevernas röster som styr och förklarar valen med citat från intervjuerna.