Emelie Håård

Teacher Education Programme in Visual Arts/
Stagings

I have explored how girls stage themselves, how femininity is made as a role and have staged myself with a stone in different ways. Burdened or relieved by it.

Iscensättningar

Jag har undersökt hur tjejer iscensätter sig själva, hur femininitet görs som roll och har iscensatt mig med en sten på olika sätt. Tyngd eller lättad av den.