Martin Thübeck

Master/Spatial Design


Ubiquitous Matter

Ubiquitous Matter

This project looks at some of Sweden’s oldest industrially produced raw materials and how they are produced today. Copper, hides and birch wood are all materials that most people recognize, but how much material gets discarded due to this image?

The expectations on the visual appearance of these materials are not always in line with their origin. By learning all the steps behind producing the materials, I have found potential in the unwanted. Resulting in a series of furniture that highlights this potential and gives a wider perspective of each material.

Ubikvitär Materia

Projektet tittar på några av Sveriges äldsta industriellt producerade råmaterial och hur de produceras idag. Koppar, hudar och björkved är alla material som de flesta känner igen, men hur mycket material kasseras på grund av den här bilden?

Förväntningarna på det visuella utseendet på dessa material är inte alltid i linje med deras ursprung. Genom att lära mig alla steg bakom att producera materialen har jag hittat potential i det oönskade. Resultatet är en serie med möbler som belyser denna potential och ger ett större perspektiv av varje material.