Marcus Badman

Master/Spatial Design


Structure


Filters


Structure adapting


Structure


Hagaparken 3D scan, plan & section drawing

Nature explains
Constructing the New Nature

My degree project in Spatial Design explores nature and the change it has been going through since the onset of industrialisation. I compare our contemporary view of nature with the one we had around 500 years ago. The work deals with the role humans have towards nature and how that needs to become clearly defined for the relationship to be favourable and sustainable. Nature does not exist today; we now live in a post-nature world where our impact affects all natural processes and systems. In my degree project, I have made a series of interventions dealing with nature from different aspects and ask the question: what is nature and what is not?

Constructing the New Nature

Mitt examensarbete i rumslig gestaltning utgår ifrån naturen och den förändring den genomgått sedan industrialiseringen. Jag jämför synen på naturen idag med den vi hade för omkring 500 år sedan. Arbetet hanterar den roll människan har i förhållande till naturen och hur den tydligare måste definieras för att relationen ska bli gynnsam och hållbar. Natur per definition finns inte idag, vi lever nu i en post-natur värld där vi påverkar naturens samtliga system och processer. En serie interventioner hanterar naturen utifrån olika angreppshåll och ställer frågan vad som är natur och inte.