Alice Andersson

Master/Spatial Design


Baking the kitchen – Exhibition
Photo: Sanna Lindberg


Baking the kitchen – Detail
Photo: Sanna Lindberg


Baking the kitchen – Doughy
Photo: Sanna Lindberg


Baking the kitchen – Material sample
Photo: Sanna Lindberg

Baking the kitchen – Workshop
Baking the Kitchen

Today, our kitchens have turned into a scenography of lifestyle with less focus on functionality and practicality. The food industry has made us careless, detached from the knowledge of where food comes from and how it is made. This project touches upon the history of the human species by exploring the process of baking, starting with wheat as a foundation for human settlement and civilisation.

The role of baking in our everyday lives has changed a lot since we embraced the urban way of living. The history of the communal bakehouse proves how important bread baking has been to us in the past but nowadays we have lost a lot of these communal spaces. I believe that a contemporary bakehouse could be a space where, through making and creating, we could share knowledge and experiences to re-learn about the processes of food.

By researching the Swedish rural folk interior and the kitchen of the welfare state, I investigate the aesthetics of baking and its needs. How can shapes and textures tell the story about a food making process? For this table I have been inspired by the dough itself, wanting it to reflect the stage of the baking process. Through creating engaging furniture, I want to connect us physically and visually to a more integrated and origin-aware relationship to food.

Baking the Kitchen

Dagens kök har utvecklats till en livsstilsmarkör med mindre fokus på praktiskhet och funktion. Matindustrin har gjort oss nonchalanta, frånkopplade kunskapen om var maten kommer ifrån och hur den är tillverkad. Bakningens process låter projektet röra sig genom mänsklighetens historia med utgångspunkt i vetet som grund till bofasthet och civilisation.

Bakningens vardagliga betydelse har förändrats en hel del sedan vi fick en urban livsstil. Historien om de gamla lokala bagarstugorna visar på hur viktig bakningen var för oss förr men också hur sällsynt det är med dessa gemensamma rum idag. En samtida bagarstuga skulle kunna vara en plats där vi genom görandet och skapandet, kan dela kunskap och erfarenheter för att återta kunnandet om matproduktion.

Genom att undersöka allmogetraditionens interiörer samt folkhemsköket, utforskar jag bakningens estetik och behov; hur kan form och textur berätta om matens process? I detta bakbord har jag inspirerats av degen själv med syfte att reflektera stadiet i bakprocessen. Genom att skapa engagerande möbler vill jag koppla oss kroppsligt och visuellt till en mer integrerad och ursprungsmedveten relation till mat.