Thomas Balestan

Master/Individual Study Plan in Design


/ˈfluːɪd/ – Concept Store


/ˈfluːɪd/ – Measuring Belt


/ˈfluːɪd/ – Color Sorted Rack


/ˈfluːɪd/ – Label


/ˈfluːɪd/ – Experience Tag

/ˈfluːɪd/ - Project Trailer
/ˈfluːɪd/ - 360° Video
For a better 360° experience, use your phone
For a better 360° experience, use your phone
/ˈfluːɪd/

Our understanding of gender has progressed. We know now that it is not necessarily a fixed thing but a fluid concept that is evolving. If fashion were to offer new alternatives like gender neutral clothing, the clothing retail world would have trouble breaking free from its binary thinking.

/ˈfluːɪd/ is a second-hand pop-up clothing store that provides some solutions in order to create a more inclusive retail experience. Having fluidity as a core philosophy, this store opens the full spectrum of clothes to everyone, regardless of their gender identity, age or ethnicity. This store also uses a new size chart that is more personal and flexible, and its setting is meant to inspire people to be more daring, in their own way.

The goal is to create a safe place that stimulates self-expression and opens a discussion about the fashion retail industry and gender expression.

/ˈfluːɪd/

Vår uppfattning om kön har utvecklats. Nu vet vi att det inte behöver vara något fast, utan istället ett flytande koncept som växer fram. Om mode var att erbjuda nya alternativ såsom könsneutrala kläder skulle klädbranschen ha svårt att frigöra sig från sitt binära tänkesätt.

/ˈfluːɪd/ är en secondhand pop-up butik som tillhandahåller några lösningar för att skapa en mer inkluderande erfarenhet av detaljhandeln. Genom att ha flexibilitet som en grundläggande filosofi erbjuder den här butiken hela spektrat av kläder till alla oavsett kön, ålder eller etnicitet. Butiken använder dessutom en ny storleksguide som är mer personlig och flexibel, och som är tänkt att inspirera människor till att bli djärvare på sitt eget sätt.

Målet är att skapa en trygg plats som stimulerar oss att uttrycka våra jag och starta en diskussion om modeindustrin och könsuttryck.