Domka Spytek

Master/Individual Study Plan in Design


Domka Spytek, inABout: post-abortion collective compassion workshops


Domka Spytek, inABout: post-abortion collective compassion methodology


Domka Spytek, inABout: workshops scenario card #2


Domka Spytek, inABout: workshops scenario card #5


Domka Spytek, inABout: workshops outcome


Audio file
inABout: Post-Abortion Collective Compassion Methodology

www.inabout.eu is a methodology concept designed to invoke compassion between and for people who have had an abortion. By creating a safe, non-oppressive environment for collective story sharing, the project aims to raise awareness about post-abortion emotional health care and unstigmatize this procedure. The concept is based on various exercises (drawing, discussion, reading, meditation) and it is constantly being developed in collaboration with a network of organizations, psychologists and therapists related to the healthcare and the sex education sector in Sweden.

inABout: Post-Abortion Collective Compassion Methodology

www.inabout.eu är ett metodikkoncept som har tagits fram för att väcka medkänsla mellan, och med, personer som har gjort en abort. Genom att skapa en trygg, icke-förtryckande miljö för att kollektivt dela sina berättelser, syftar projektet till att öka medvetenheten om emotionell hälsovård efter aborten och avstigmatisera detta ingrepp. Konceptet bygger på olika övningar (teckning, diskussioner, läsning, meditation) som ständigt utvecklas i samarbete med ett nätverk av organisationer, psykologer och terapeuter som är kopplade till området hälsa och sexualupplysning i Sverige.