Karla Rakuljic

Master/Individual Study Plan in Design

To Whom It May Concern,
Round Table for Curiosities

“I will not dwell upon ragoûts or roasts,
Albeit all human history attests
That happiness for man — the hungry sinner! —
Since Eve ate apples, much depends on dinner.”*

A five-course dining experience that is exploring how food can, with its multi-sensorial features, be used as a tool to spark curiosity, be a discursive device for generating ideas and conversations about matters of concern that affect society. The experience is visually black and white, and to see things in that monochrome symbolically means there is only one possible judgment to be made about the situation. But is the food what it seems to be? What are facts, how much to trust of what is said, and when to look beyond the surface?

* Lord Byron, Don Juan, Canto XIII

To Whom It May Concern,
Runda bord för nyfikenhet

“I will not dwell upon ragoûts or roasts,

Albeit all human history attests

That happiness for man — the hungry sinner! —

Since Eve ate apples, much depends on dinner.”*

En matupplevelse som utforskar hur mat med sina mångsensoriska aspekter kan användas som ett verktyg för att skapa nyfikenhet och vara ett diskursivt medel för att generera idéer och samtal om frågor som berör samhället. Upplevelsen är visuellt svart och vit, och att se saker så monokromt, innebär symboliskt att det bara finns en ståndpunkt i en situation. Men är maten vad den tycks vara? Vad är fakta och hur mycket går att lita på av vad som sägs och när ska man se bortom ytan?

* Lord Byron, Don Juan, Canto XIII