Karin Petrusson

Master/Individual Study Plan in Design

Unfold

My degree project has been an exploration of the specific skills, knowledge and understanding that are needed in the service design practice to successfully engage in complex contexts with multiple stakeholders, different relations, structures and regulations. In this investigation, I have had a special interest in the role of physical forms when describing and shaping social structures.

With the aim of creating a valuable learning process, in collaboration with Förnyelselabbet, I have been part of a study in Malmö which focuses on children and youth with migration experiences who live in vulnerable housing situations. In my work, I have designed tools with the ambition to unfold and deepen the understanding of situations, meetings and objects that have given the feeling of safety, comfort and joy when living in a vulnerable housing situation. For this purpose, I have used three objects; the slide, the sofa, and the set table to tell stories of social exclusion but also the possibilities when these objects are seen as meeting points of great value.

What can you provide a child who lives in a vulnerable housing situation? How does the youth feel when missing his/her friends? What environment allows parents to open up and talk to other adults?

Unfold

Mitt examensarbete har gått ut på att utforska vad för kunskap, förståelse och redskap som behövs när man som designer är en del av komplexa utmaningar med nätverk med en mängd olika aktörer, strukturer, system och regelverk. I mitt utforskande har jag haft extra fokus på att undersöka hur det fysiska och det materiella kan beskriva och forma sociala strukturer.

För att skapa möjligheter till en värdefull lärandeprocess har jag tillsammans med Förnyelselabbet varit en del av en studie i Malmö med fokus på att synliggöra osäkra boendesituationer hos barn och unga med migrationserfarenhet. Jag har i mitt arbete fokuserat på att designa verktyg med ambitionen att fördjupa förståelsen för situationer, möten och objekt i mindre skala som ger känslor av trygghet och glädje när man bor och lever i en osäker boendesituation. Med detta syfte har jag använt tre objekt; rutschkanan, soffan och det dukade bordet som både beskriver berättelser om utanförskap men också möjligheter när dessa objekt ses som värdefulla mötesplatser.

Vad kan man ge ett barn som lever i en osäker boendesituation? Hur känner sig den unga personen som saknar sina vänner? Var känns det naturligt för föräldern att tala med andra vuxna?