Ji Yun Kim

Master/Individual Study Plan in Design 
New start
Please wait until it loads
Serving Insecurity

This virtual dessert store serves you a comfort dessert. In this store, the desserts are made of 100% organic insecurities that grow up in my insecure garden. I invite everyone to enter me. What I intend to accomplish through it, is to approach people genuinely. I want to support people who are suffering from their insecurities. Everyone has different reasons for being insecure. The reasons can be anything, from society to other individuals. However, I realized that if we get deep into this feeling, we can all relate to each other somehow. One of my favorite stand-up comedians Mae Martin mentioned in an interview once that the more personal one is, the more universal it will be. For this reason, I am offering my insecurities to people so that they don’t feel alone. I am also feeling insecure. Come and join me. It’s all fine.

Serverar osäkerhet

Detta virtuella konditori serverar dig en tröstdessert. Här är desserterna gjorda av 100% ekologisk osäkerhet som växer i min egna osäkerhetsträdgård. Alla är välkomna att komma in i mig. Mitt mål med detta projekt är att närma mig människor på ett ärligt och genuint sätt. Jag vill ge stöd till människor som lider av osäkerhet. Alla har olika skäl att känna sig mindre självsäkra. Orsakerna kan vara vilka som helst, från samhällets till individers påverkan. Om vi fördjupar oss i denna känsla kan vi hitta ett sätt relatera till varandra. Min favorit stand-up komiker, Mae Martin, nämnde i en intervju att ju mer personlig man är, desto mer universellt blir det. Av den anledningen erbjuder jag min egen osäkerhet till människor för att de inte ska känna sig ensamma. Jag känner mig också osäker. Kom och gör mig sällskap. Det kommer gå bra.