Olga Olivares

Master/Individual Study Plan in Design

Don’t forget to eat slowly, 2020.Food traces

Don't Forget to Eat Slowly

Don’t Forget to Eat Slowly is an act of rebellion, a celebration of freedom and a blank space to recognise other species as independent entities and not as part of an ecosystem service.

Don’t Forget to Eat Slowly is an invitation to reflect on the actual food system and our behaviour towards it. How can we create alternative systems of food production and consumption for an immediate future? How can we visualise the hidden stories behind our favourite dishes? Through an installation, a possible scenario of a contemporary eating ritual will be represented that will provoke one to experience the dining table and the species within.

Kom ihåg att äta långsamt

Kom ihåg att äta långsamt är ett uppror, en hyllning till friheten och ett tomt utrymme för att erkänna andra arter som oberoende enheter och inte som en del av en ekosystemtjänst.

Kom ihåg att äta långsamt är en inbjudan till att reflektera över det faktiska livsmedelssystemet och vår hållning till det. Hur kan vi skapa alternativa system för livsmedelsproduktion och konsumtion inom den närmaste framtiden? Hur kan vi visualisera de dolda berättelserna bakom våra älsklingsrätter? Genom en installation kommer ett möjligt scenario för en modern måltidsritual att återges på ett sätt som sporrar en att uppleva matbordet och dess olika arter.