Makda Embaie

Bachelor/Fine Art


Vad vore språk om det uppstod här?/What would language be if it arose here?


 
Ljudverk från vardagsrum
What Would Language Be If It Arose Here?

Language is an action, a reference to the inside, before the receiver. By attempting to negotiate away the nation state as a crucial factor in the understanding of language, all layers can come forward. The language rather becomes a depiction of a very specific experience. An experience not always known by the language practitioner itself.
My artistic practice is expressed through the portrayal, activation and practicing of my own specific experiences of the language. It has revealed components in my language that has to do with space, time and the specific body. It is an experience that negates the nation-state’s linear way of describing people and languages. Through installations, sound, text, film and photography, I shift the focus from the narrative of the nation-state to the specific experience of language. In order to dive in to the question of what language would be if it arose here.

Vad vore språk om det uppstod här?

Språket är en handling, en hänvisning inåt, inför den som mottar det. Genom att försöka förhandla bort nationalstaten som en avgörande faktor i språket, kan alla lager av det träda fram. Språket blir istället en gestaltning av en mycket specifik erfarenhet. En erfarenhet som inte alla gånger är känd för språkutövaren själv.
Min konstnärliga praktik yttrar sig i gestaltning, aktivering och praktiserande av min egna specifika erfarenhet av språket. Det har avslöjat komponenter i mitt språk som har med plats, tid och den specifika kroppen att göra. Det är en erfarenhet som negerar nationalstatens linjära sätt att beskriva människor och språk på. Genom installationer, ljud, text, film och fotografi förflyttar jag fokus från nationalstatens narrativ till den specifika erfarenheten av språk. För att kunna undersöka vad språk vore om det uppstod här.