Juan-Oscar Guzman Svensson

Bachelor/Fine Art


160x140cm, 90x70cm, 70x50cm, 50x40cm


100x80cm, 70x50cm


176x150cm, 40x30cm


70x50cm


70x50cm

Untitled

When I’m trying to sleep, I sometimes see places that don’t exist. A visual translation of my mood. It might be a beautiful place or a frightening scenario, but no matter what, I am always fascinated. When I try to paint it, it becomes like what happens when you try to reason in a dream – it disappears. When I ‘trick’ myself and work unknowingly without an objective, sometimes little moments appear that I recognise from these inner images, something that says I’ve been here before. I get the sense of having come one step closer, and ignore the fact that I may be chasing something I will never reach.

Utan titel

När jag försöker sova ser jag ibland platser som inte finns. En visuell översättning av min sinnesstämning. Det kan vara en vacker plats eller ett skräckfyllt scenario, men trots det så blir jag alltid fascinerad. När jag försöker måla det så blir det som när man försöker resonera i drömmar, det försvinner. När jag ”lurar” mig själv och jobbar ovetandes utan mål så dyker det ibland upp små tillfällen som jag känner igen från dessa inre bilder, att jag har varit här innan. Jag får känslan av att hamna ett steg närmare och ignorerar det faktum att jag eventuellt jagar något jag aldrig kommer nå.