Saga ‘Strappie’ Bok

Bachelor/Fine Art


The Real t.A.T.u, 2020, website, homepage: www.therealtatu.com


The Real t.A.T.u, 2020, website, homepage: www.therealtatu.com


The Real t.A.T.u, 2020, a selection of sewn ties


The Real t.A.T.u, 2020, photo from packaging


The Real t.A.T.u, 2020, the invitation

The Real t.A.T.u

“…all the things she said, all the things she said, running through my head, running through my head, (running through my head), this is not enough…”

Let’s transform and reunite. Let’s question the lesbian references. Let’s be lesbians together. I’ll give you the tools you need. Soon we will meet, and you do not even need to learn the lyrics until then.
Please respect that the work needs to be a lesbian separatist.
Saga’s practice could be described as an egocentric social game where she goes through a desperate self-realisation to become her very best lesbian self.

The Real t.A.T.u

“…all the things she said, all the things she said, running through my head, running through my head, (running through my head), this is not enough…”

Låt oss ombilda och återförena, låt oss ifrågasätta de lesbiska referenserna. Låt oss vara lesbiska ihop. Jag ger er de verktyg ni behöver. Snart ses vi och ni behöver inte ens lära er texten tills dess.
Snälla ha respekt för att verket behöver vara lesbiskt separatistiskt.
Sagas konstnärliga praktik kan beskrivas som ett egocentriskt socialt spel där hon genomgår ett desperat självförverkligande för att bli sitt allra bästa lesbiska jag.