Sara Yalda Davari

Bachelor/Fine Art


Madonna's Women

My bodies contort in twisted poses, left naked and wearing high heels as if they are not resting. The identities and the bodies come from nothing. This paves the way for the question: what is an identity and what is a body? The female bodies are released at the same time as they are trapped. They do not extend beyond the image. Or is the limited base they have been provided instead a ticket to spread out into reality? The image is their scene for expression. They are either alone or in a group. The environments in which they are located are not shown, apart from the bottles surrounding them. Perhaps this lack of space and environment can serve as proof that the women are boundless? That they exist in a reality that we cannot touch?

Madonnas kvinnor

Mina kroppar befinner sig i vridna positioner, lämnade nakna och bärandes på klackar som om de inte är vilande. Identiteterna och kropparna kommer från intet. Detta banar väg för frågan: vad är en identitet och vad är en kropp? De kvinnliga kropparna är frigjorda samtidigt som de är instängda, de breder inte ut sig utanför bilden. Eller så är deras lämnade och begränsade underlag en biljett för att breda ut sig i verkligheten. Bilden är deras skådeplats att uttrycka sig på. De står antingen ensamma eller är i grupp. Miljöerna de befinner sig i visas ej, förutom de flaskor som finns omkring dom. Kanske kan denna brist på rum och miljö vara ett bevis på att kvinnorna är gränslösa? Att de befinner sig i en verklighet som vi ej kan ta på?