Nisse Bergman

Bachelor/Fine Art


Science, 2020.
CAT5e UTP 26 AWG 4PR (copper clad aluminium, polyvinyl chloride), stainless steel, wood, 300x250x100cm


Science, 2020.
CAT5e UTP 26 AWG 4PR (copper clad aluminium, polyvinyl chloride), stainless steel, wood, 300x250x100cm


Science, 2020.
CAT5e UTP 26 AWG 4PR (copper clad aluminium, polyvinyl chloride), stainless steel, wood, 300x250x100cm

Flat, Square and Parallel, 2020.
Aluminium, Poly methyl methacrylate, Mineral oil, Pump, 30x30x140cm
You're Touching It With Your Hands, 2020.
Liquid Love

I work with the materiality of information, finding inspiration in scientific papers and standard specifications, as well as YouTube videos of makers. I have a daily research practice of gathering inspiration from images of deep geeks neatly dressing cables, videos of obsessively enthusiastic machinists precision grinding a surface flat, articles about translating millennia-old manuscripts or the mathematics of finding optimal ways to pack a number of circles into a single circle.

While I understand these works to be artefacts of my investigation, the process of making is equally as important to me. I enjoy the tinkering and puzzle-solving aspects of making objects. I am extremely interested in how the machines I use work and how they are used to make precise objects. I take a lot of pleasure in this process and in a well-made object.

Liquid Love

Jag arbetar med informationens materialitet och hittar inspiration i vetenskapliga artiklar och standardspecifikationer samt YouTube-videor. Jag har en daglig forskningspraktik av att samla inspiration från bilder av nördar som prydligt drar kablar, videor med entusiastiska maskinister som precisionsslipar en yta plan, artiklar om att översätta tusen år gamla manuskript eller om matematiken i att optimalt packa cirklar i en cirkel.

Även om jag ser mina verk som artefakter av min undersökning så är processen att skapa dem lika viktig för mig. Jag tycker om klurigheten och pussel-lösandet i att skapa objekt. Jag är oerhört intresserad av hur maskinerna jag använder fungerar och hur jag använder dem för att göra precisa föremål. Jag finner mycket njutning i denna process och i ett välgjort föremål.