Bill Hansen

Bachelor/Fine Art


Gap of Restricton, 3 x 130×115


Gap of Restricton, 130×115


Gap of Restricton, 130×115


Gap of Restricton, 130×115


Gap of Restricton, 3 x 130×115

Gap of Restrictions

As an observer, one wrestles with nailing down the concrete nature of one’s surroundings. The perspective of the observer is constantly shifting, readjusting and trying to find a constant.
In my paintings, I am trying to find a constant. A movement, a tone, an underlying story in a process that is not always rational.

Gap of Restrictions

Som betraktare brottas man med att placera den konkreta naturen i ens omgivning. Betraktarens perspektiv förändras ständigt, justeras om och försöker finna en konstant.
I mitt måleri försöker jag finna en konstant. En rörelse, en ton, en underliggande berättelse i en process som inte alltid är rationell.