Ellen Rosdala

Bachelor/Fine Art


Overview of the installation Piercing grounds, 2020.
steel, aluminium, wood


Overview of the installation Piercing grounds, 2020.
steel, aluminium, wood


att gå på mark täckt av kol; Ängra 2018, 2020, placed inside and the sun still sets every night II, 2020.
steel, aluminium, wood


Installation picture of Piercing grounds, 2020.
steel, aluminium, wood


och hemmet blev något annat, 2020, and work with me, 2019.
steel, aluminium, wood

Notes from Places. Marks in Bodies.

How political and personal events affect individuals and places occupies me. I extract from forms, moods and materials that point to emotional and physical work. I see my sculptures as changeable components, situated in a complex memory chain.

In Notes from Places. Marks in Bodies., I work with overlapping and parallel narratives that are rooted in personally experienced places and memories. My starting point has mainly been based in places where I have stayed during the past few years – e.g. Narva, a city in north-eastern Estonia bordering Russia, and places from my childhood.

Notes from Places. Marks in Bodies.

Hur politiska och personliga skeenden påverkar individer och platser upptar mig. Jag extraherar ur former, stämningar och material som pekar mot emotionellt och fysiskt arbete. Ser mina skulpturer som föränderliga komponenter, situerade i en komplex minneskedja.

I Notes from Places. Marks in Bodies. arbetar jag med överlappande och parallella narrativ som har sin grund i självupplevda platser och minnen. Främst har jag utgått från platser som jag har vistats på de senaste åren – bl. a. Narva, en stad i nordöstra Estland som gränsar till Ryssland, och platser från min barndom.