Emelie Ågren

Bachelor/Industrial Design


The lamp.


The house which my material came from, being demolished.


Concrete from 1986, the material from the house. As well as samples from exploring the properties of concrete.


The lamp.


The lamp.

Saving Concrete: A Project with Emphasis on the Value of Recycling

Saving Concrete is a project showing that materials can have multiple life spans. Part of the walls from the demolished house now lives on in the lamp. The perception of some materials needs to change, as of right now they might be considered disposable. However in the future, if the lamp were to be disposed of, the material can be recycled again and again into new relevant products, as a part of circular design.

With an experimental approach to concrete I am investigating the properties of the material. The journey of the material has been mapped out, from the start as an office building, to being torn down and becoming pieces, to being integrated into a newly designed product.

Buildings are torn down to give space to new ones, and the old ones disappear without a trace. By giving the old building a new life in a lamp this fact will change, and perhaps the old house could be given a presence in the new one that takes its place, through the lamp being integrated in the new building.

The importance of recycling is something that everyone has to take into consideration both today and in the future since products as a category creates a lot of pollution, and by taking care of the already existing materials instead of just producing new ones we can through time change the negative environmental impact we have.

Saving Concrete: A Project with Emphasis on the Value of Recycling

Saving Concrete är ett projekt som visar att ett material kan ha flera livscykler. Delar av väggarna från det demolerade huset lever nu vidare i denna lampa. Uppfattningen av vissa material behöver förändras, då de i dagsläget kan anses vara förbrukningsbara. Dock i framtiden, om lampan skulle bli förbrukad, så kan materialet återvinnas om och om igen till nya relevanta produkter, som en del av cirkulär design.

Med en experimentell approach till betong undersöker jag materialets egenskaper. Materialets resa har kartlagts från att ha varit ett kontorshus, till att rivas och bli betongkross, till att integreras i en ny formgiven produkt.

Hus rivs för att bereda plats för nya byggnader, och de försvinner utan ett spår. Genom att ge den gamla byggnaden ett nytt liv i en lampa så förändras detta, och kanske skulle det gamla huset kunna få en närvaro i det nya huset som tar dess plats, genom att lampan integreras i byggnaden.

Vikten av återbruk är någonting som alla behöver förhålla sig till både i nutid och framtid då produkter som kategori står för mycket utsläpp, och genom att ta tillvara på de material som vi redan har istället för att enbart producera nytt så kan vi i längden förändra det negativa avtryck som vi gör på miljön.