Paria Mohammadi

Bachelor/Industrial Design


LouLou
Photo: Liisa Widstrand, Sofia Almqvist


LouLou and the emotion symbols
Photo: Liisa Widstrand, Sofia Almqvist


Interacting with LouLou
Photo: Liisa Widstrand, Sofia Almqvist


Scenario of use


LouLou’s app: A visual diary to help patients and users to track their emotions

LouLou

The World Health Organization has predicted that by 2030, depression will cause more early deaths and disabilities than cancer, stroke or accidents.* The number of burnout cases has been increasing during the past years, since we are so focused on our materialistic needs, educating ourselves in managing our devices, while we haven’t learned how to manage our own emotions.

In our Swedish society today, we have people from different backgrounds and linguistic skills that find it difficult to talk about their emotional state and ask for help. At the same time, most of the methods used in therapy are done verbally or in writing which can be hard, even for those who speak the same language.

In my degree project, I explore the role of objects in the two-dimensional world of therapy, as tools to help the patients to open up and address their emotions.

What’s the shape of sadness for you?

* Lisa Feldman Barett, How Emotions are Made, (New York, Mainer Books, 2017), p. 209.

LouLou

Världshälsoorganisationen har förutspått att vid 2030 kommer depression att orsaka fler tidiga dödsfall och funktionshinder än cancer, stroke eller olyckor.* Antalet utbrända har ökat under de senaste åren eftersom vi är så fokuserade på våra materialistiska behov. Vi lär oss att hantera tekniken men vi har inte lärt oss hur vi ska hantera våra egna känslor.

Det här är aktuellt idag i det svenska samhället där folk med olika bakgrunder som har språksvårigheter inte lyckas uttrycka sina känslomässiga tillstånd för att få den hjälp de behöver. Samtidigt sker de flesta metoderna som används inom terapi muntligt eller skriftligt vilket kan vara svårt, även för dem som pratar samma språk.

I mitt examensarbete utforskar jag vikten av fysiska föremål i den tvådimensionella världen av terapi, som hjälpmedel för patienter för att kunna uttrycka sig och adressera sina känslor.

Vad är formen av sorg för dig?

* Lisa Feldman Barett, How Emotions are Made, (New York, Mainer Books, 2017), p. 209.