Eugenia Rosina

Bachelor/Industrial Design


momento_reflection


momento_lamp


momento_interaction


momento_close up


momento_concept

momento
momento

The constant hyperstimulation and increasingly high rhythms of our daily life make it more and more difficult to stop and dedicate time to ourselves for reflection. Immersing ourselves in a state of consciousness means not only establishing internal connections and promoting a process of personal knowledge, but also above all improving one’s physical and mental health.
Light, as an instinctive communication channel and basic human need, can be a tool to positively influence our psyche and health. By varying its intensity, colour, temperature and materials, it can alter our mood and our perception of the surrounding reality.
With momento, I aim to explore the phenomenon of light perception in the promotion of emotional and psychological well-being, by using light reflection and movement as tools to bring the user into a state of mindfulness.

momento

Den konstanta överstimuleringen och höga takten i vår vardag gör det svårare och svårare att stanna upp och ägna oss åt reflektion. Att försjunka i ett tillstånd av medvetenhet innebär inte enbart att upprätta inre kopplingar och främja en personlig kunskapsprocess, utan också framför allt att förbättra sin fysiska och psykiska hälsa.
Ljus, som en omedveten kommunikationskanal och ett grundläggande mänskligt behov, kan vara ett verktyg som utövar ett positivt inflytande på vårt psyke och vår hälsa. Genom att variera dess intensitet, färgtemperatur och material kan det förändra vår sinnesstämning och uppfattning om den verklighet som omger oss.
Med momento syftar jag till att utforska hur fenomenet ljusuppfattning kan främja känslomässigt och psykiskt välbefinnande genom att använda ljusreflektion och rörelse som verktyg för att försätta användaren i ett tillstånd av mindfulness.