Amandine Fong

Bachelor/Industrial Design


Totem made with the cups


Overview of the set


Top view


Social interaction


The set and the leaflet

Set interaction
Voyage Voyage

Modern production technologies have fostered mass production and the standardisation of affordable goods. Luxury and culturally meaningful symbols have become commonplace and largely devoid of their significance.

How is our cultural identity affected by this phenomenon? Despite this, it survives and transforms itself.

Voyage Voyage is a set of different food containers associated with different cultural identities. The containers are inspired by blue and white porcelain; a material and technique created in China, imported into Europe, and then reinterpreted and appropriated. The set explores how traditional patterns and decoration lend meaning and social value to objects. It acts as an incentive to start a discussion and reflection around globalisation and the standardisation of our environment. It is an invitation to discover different cultures, their similarities and differences, as well as to acknowledge them and reflect on our own traditions and their iconic symbols.

Voyage Voyage

Modern produktionsteknik har främjat massproduktion och standardisering av prisvärda varor. Lyx och kulturellt betydelsefulla symboler har blivit allt vanligare och saknar i stort sett signifikans.

Hur har vår kulturella identitet påverkats av detta fenomen? Trots det överlever den och omgestaltar sig själv.

Voyage Voyage är en uppsättning olika livsmedelsbehållare som associeras med olika kulturella identiteter. Behållarna är inspirerade av blått och vitt porslin; ett material och en teknik som skapades i Kina, importerades till Europa, och sedan omtolkades och övertogs. Uppsättningen undersöker hur traditionella mönster och dekor ger mening och socialt värde åt föremål. Den fungerar som ett incitament för att starta en diskussion och reflektion kring globaliseringen och standardiseringen av vår miljö. Det är en inbjudan att upptäcka olika kulturer, deras likheter och olikheter samt att erkänna dem och reflektera över våra egna traditioner och deras välkända symboler.