David Torstensson

Master/Fine Art


From Att ha rätt (2020)
Still image from video


From Läsesällskapet (2020)
Still image from video


From Läsesällskapet (2020)
Still image from video


From Läsesällskapet (2020)
Still image from video

Being Right & The Reading Community

During these past years, I have worked on a two-part project in essay film format.

In Being Right, a father’s involvement in a small Communist vanguard party is put in relation to his Free Church family background.

The Reading Community measures closeness and distance to a small Christian revival, which in the late 18th century collectivised its property to serve God full-time and let the Kingdom of Heaven enter Earth.

Att ha rätt & Läsesällskapet

Under de senaste åren har jag arbetat med ett tvådelat projekt i form av varsin essäfilm.

I Att ha rätt ställs en pappas engagemang i ett litet kommunistiskt förtruppsparti i relation till hans frikyrkliga familjebakgrund.

I Läsesällskapet prövas närhet och distans till en liten kristen väckelserörelse som i slutet av 1700-talet ska ha kollektiviserat sin egendom för att tjäna gud på heltid och låta himmelriket träda in på jorden.