Josefin Jussi Andersson

Master/Fine Art


Before We Buy

2/3 of the project Mutual Mutant

When we have value entangled in land, soil and real estate, as well as a housing shortage, it may seem rational to remove buildings that lack a clear function in favour of housing. But when the economy is dealing with land and soil, it is also linked to our bodies and travels in a cycle where economics cannot be separated from ecology. We can connect the gentrification process to a more existential dimension of the affected bodies: the removed human bodies, scattered, working and living someplace else, other bodies moving in, as well as architecture and city planning as an extended common body. Totally destroyed in favour of other buildings. And the soil, like a magic cloak, that lies underneath.

Innan vi köper

2/3 av projektet Mutual Mutant

När vi har värde inblandat i mark, jord och fastigheter, såväl som bristen på bostäder, kan det verka rationellt att ta bort byggnader som saknar en tydlig funktion till fördel för bostäder. Men när ekonomin handlar om mark och jord är det också kopplat till våra kroppar och förflyttningar i en cykel där ekonomin inte kan separeras från ekologin. Vi kan koppla ihop gentrifieringsprocessen med en mer existentiell dimension för de berörda personerna: de borttagna människokropparna, utspridda, arbeten och bostäder någon annanstans, andra människor som flyttar in, såväl som arkitektur och stadsplanering som ett förlängt gemensamt organ. Helt förstörda till förmån för andra byggnader. Och jorden, likt en magisk mantel, som finns därunder.