Jonas Törnkvist

Master/Fine Art


Interplay I Acrylic on linen canvas 100×100 cm 2019


Interplay V Acrylic on linen canvas 100×100 cm 2019


Interplay VIII Acrylic on linen canvas 100×100 cm 2020


Interplay X Acrylic on linen canvas 100×100 cm 2019


Detail 2020

Interplay

This is an interplay between chance, structure, spatiality and time. Different variations of directions connect in subtle constellations and in drastic cuts.
A movement emerges in the encounter between lines and surfaces.
The perspective becomes interpretable. Light, depth and focus are forced together in a predetermined composition.

Are we looking at something or are we looking through something?

Interplay

Ett samspel mellan slump, struktur, rumslighet och tid. Olika variationer av riktningar möts i både subtila och drastiska snitt.
En rörelse uppstår i mötet mellan linjer och ytor.
Perspektivet blir tolkningsbart. Ljus, djup, och fokus är sammanförda i en förutbestämd komposition.

Ser vi på något eller igenom något?