Danae Valenza

Master/Fine Art


The Windows Became a Glass Drum (film still), 2020


The Windows Became a Glass Drum (installation view) 2020


The Windows Became a Glass Drum, (installation detail) 2020


The Windows Became a Glass Drum, (installation detail), 2020

The Windows Became a Glass Drum (video documentation) 2020
The Windows Became a Glass Drum

In 1963, the prolific jazz pianist Mal Waldron suffered from a near-fatal breakdown that catastrophically wiped his memory and ability to play the piano. His skills were regained by listening to his own records and relearning his entire oeuvre.

The Windows Became a Glass Drum fuses the narratives of Waldron, the artist and two pianists, each at different stages of remembering and forgetting ‘All Alone’, the title track of Waldron’s post-recovery record.

Fönstren Blev Till En Glastrumma

1963 led jazzpianisten Mal Waldron av ett nästan dödligt sammanbrott som katastrofalt raderade hans minne och förmåga att spela piano. Han återfick långsamt sina färdigheter genom att lyssna på sina egna skivor och studera hela sitt tidigare arbete.

Fönstren Blev Till En Glastrumma sammanflätar berättelsen om Waldron, konstnären och två pianister, var och en i olika stadier av att komma ihåg och glömma ‘All Alone’, titelspåret på Waldrons första skiva efter hans återhämtning.