Bachelor / Textiles


The Rising Importance of Textile Crafts

The importance of textile crafts continues to increase – not only in the artistic realm, but also in many other, often surprising, parts of society. This is evidenced in the art’s ability to constitute both a platform and a method of inquiry. Textile crafts investigates and offers suggestions for a more sustainable society in this era of unrest and renegotiation. A discipline that, despite millennia-old roots, has quite paradoxically proven to be increasingly relevant in our own time and for the modern human.

This year’s graduating students twist and turn the idea of what textile crafts can be. They give us new suggestions and challenge the viewer’s ingrained conceptions and ideas.

The students use textile techniques and materials as a filter for examining and experimentally relating to our own era. An era that is an obvious element in the students’ work this year more than ever before.

Ulrika Mårtensson
Senior Lecturer in Design, Spatial Design and Textiles

Det textila konsthantverkets betydelse fortsätter att växa

Det textila konsthantverkets betydelse fortsätter att växa – inte bara inom det konstnärliga området, utan också i många andra, ofta överraskande, delar av samhället. Det har visat sig i förmågan att utgöra både en plattform och en undersökningsmetod. Textilt konsthantverk undersöker och ger förslag på ett mer hållbart samhälle i denna tid av oro och omförhandling. En disciplin som trots mångtusenåriga rötter, paradoxalt nog visat sig bli alltmer relevant i vår tid och för den moderna människan.

Årets examensstudenter vrider och vänder på vad textilt konsthantverk kan vara. De ger oss nya förslag och utmanar betraktaren och våra invanda föreställningar.

Studenterna använder textila tekniker och material som ett filter för att undersöka och experimentellt förhålla sig till samtiden. En samtid som är en självklar del i studenternas arbeten detta år mer än någonsin tidigare.

Ulrika Mårtensson
Lektor i design, rumslig gestaltning och textil