Linn Karlsson

Bachelor/Textiles


Dealing with the c-word


Dealing with the c-word


Ravioli


Ravioli


Ravioli

Ravioli

In my degree project, I design and weave a padded fabric. It is an exploration of utility weaving and a meeting between industrial and handcrafted textile production. The efficiency and reasonableness of the industrial are blended with the flexibility of hand weaving.

Thank you to Östergötlands Ullspinneri!

Ravioli

I examensarbetet formger och väver jag ett vadderat tyg. Det handlar om bruksvävning och ett möte mellan industriell och hantverksmässig produktion av textilier. Effektiviteten och rimligheten i det industriella blandas med handvävningens flexibilitet.

Tack till Östergötlands Ullspinneri!