Timmy Sjöblom

Bachelor/Textiles


Det slutar aldrig växa

Repeat, the part of a pattern that with regular repetition forms the complete pattern.

Pattern with inspiration from the vegetation surrounding me, a still image. Memories of plants that come to life in textile.

Det slutar aldrig växa

Rapport, den del av ett mönster som vid regelbunden upprepning bildar hela mönstret.

Mönster med inspiration från växtligheten runtom mig, en stillbild. Minnen av växter som kommer till liv i textil.