Stiggy Buns

Bachelor/Textiles

The Modern Sewing Circle
Quarantine Crafty Conversations
Stiggy Buns as Stiggy Bunny!
Crafty Conversations

A good conversation for me is about going about it open-mindedly. To not figure out what to say before the other has finished, but to listen first, think and then reply. Or that is my ideal conversation, which is also my preferred view of making. I have curiously explored this connection between talking and making. I couldn’t help but wonder, what happens when everything is play?

I didn’t start my degree project with a final form in mind. My focus is not on the things themselves but what happens in the space between. In the process, along the way and in playing.

Crafty Conversations

Ett bra samtal för mig handlar om att gå in i det fördomsfritt och öppensinnat. Att inte bestämma vad en ska säga innan den andra har pratat klart, utan att lyssna, tänka efter och sen svara. Eller det är min idealiska bild av en konversation, vilket även är min föredragna syn på görande. Jag har nyfiket undersökt detta samband mellan samtal och kreativa processer. Vad händer när allt är lek?

Jag gick inte in i det här examensarbetet med en slutgiltig gestaltning i sikte. Mitt fokus ligger inte på själva sakerna men på det som händer i mellanrummet. I processen, vägfarandet och i leken.