Sophia Moser

Bachelor/Interior Architecture & Furniture Design


Study models.


Rest area for the forest clear cut.


Rest area, wall detail.


Rest area, bench detail.


Rest area on the forest clear cut.

Processing Use

Materials and spaciality as processes of use.
Branches pierce and join the wood in a play with moisture ratios.
Forestry’s logging remnants become joint connectors.
Traces, abrasion, memories of use.
As a relation between our physical use and the shape and structure of the wood.

In my degree project, I explore the concept of ‘use’.
How do we use our natural resources and how can it be done, while place and time are taken into consideration?
Traces, relations and activity are reflected upon in my artistic quest for usefulness.

Processing Use

Material och rum som processer av brukande.
Grenar genomborrar och sammanfogar virket, i ett spel med fuktighetskvoter.
Skogsbrukets avverkningsrester blir till sammanfogningsdel.
Spår, nötning, minnen av bruk.
Som relation mellan vårt kroppsliga brukande och träets form och struktur.

I mitt examensarbete rör jag mig kring begreppet “bruk”.
Hur brukar vi våra naturresurser och hur kan det göras, med hänsyn till plats och tid?
Spår, relationer och aktivitet tas i begrundan i mitt formsökande efter brukbarhet.