Adrian Bursell

Bachelor/Interior Architecture & Furniture Design


“Lilla Alvaret” Limestones, juniper sticks, ash wood. 36x49cm


“Lilla Alvaret”


“Lilla Alvaret”


Material samples: Terrazzo with limestones and juniper sticks, glass with limestone sand.

Sticks and Stones: Souvenirs from Öland

Taking inspiration from childhood nature expeditions, I explore how design can highlight issues surrounding memory, place and identity.
The place I have chosen as the point of departure for my degree project is Öland, a place I have a strong personal connection to. I spent most of my childhood summers there and have developed a special relationship to its landscape and distinctive nature.

One aim of my degree project is to explore Öland’s material identity. Another is to investigate how a place’s character and identity can be expressively depicted in objects. By defining, collecting and transforming sticks and stones from Öland, I use these ‘souvenirs’ as decorative elements in furniture.

Pinnar och Stenar: Souvenirer från Öland

Med inspiration från barndomens sakletande i naturen vill jag undersöka hur formgivning kan lyfta frågor kring minne, plats och identitet. Platsen jag valt som utgångspunkt för mitt examensarbete är Öland. En plats jag själv haft en stark personlig koppling till. Jag tillbringade majoriteten av mina barndomssomrar där och har utvecklat en särskild relation till dess landskap och karaktäristiska natur.

Syftet med mitt examensarbete är dels att utforska Ölands materiella identitet. Dels undersöka hur man kan gestalta en plats karaktär och identitet uttryckt i objekt. Genom att definiera, samla och transformera stenar och pinnar från Öland, använder jag dessa ”souvenirer” som utsmyckning i möbler.