Simon Öreby

Bachelor/Interior Architecture & Furniture Design

Sweden, b. 1982
Untitled

Through a furniture series, I investigate whether birch bark has a place in contemporary design. The focus is on tactility and surface; a meeting of body, mind and material.

Utan titel

Genom en serie möbler undersöker jag huruvida nävern har en plats i samtida design. I fokus står taktilitet och yta, ett möte mellan kroppen, sinnet och materialet.