Asli Abdulrahman Ali

Bachelor/Interior Architecture & Furniture Design


Livet utanför den vita mallen


portrait


Livet utanför den vita mallen efter snack

Livet utanför den vita mallen
Livet utanför den vita mallen
Life on the Outside of the White Standard

The aim of my degree project is to represent the reality of life outside the white standard. Based on aspects from my own background, I place the viewer in an environment where the interior space and sound work together to communicate both verbally and non-verbally with the audience. My aim is to investigate how I can architecturally and artistically create a sense of care where something painful is communicated in a spatial environment.

Livet utanför den vita mallen

Mitt examensarbete handlar om att representera verkligheten av livet utanför den vita mallen. Utifrån aspekter från min egen bakgrund vill jag iscensätta en miljö där en gestaltad interiör och ljudverk jobbar ihop för att kommunicera både verbalt och icke-verbalt med betraktare. Jag undersöker hur man arkitektoniskt och konstnärligt kan skapa en omhändertagande miljö där något smärtsamt kommuniceras.