Siri Svedborg

Bachelor/Interior Architecture & Furniture Design


Silhouettes


Chair + detail of table and chair


Table


Stool, chair, table


Stool + Chair, stool, table

Ornamental but Basic: Furniture for a Dwelling Influenced by Some of the Aesthetics and Methods of the Swedish Folk Tradition

Why should simple furniture necessarily mean restrained shape?
An artistic creation of maximally expressive design in furniture with a clear and simple function.
In this examination, I have used and analysed the history and tradition of Swedish rustic furniture culture, or ‘allmoge’ style. Furniture in which high functionality and ornamental elements are equivalent factors in development. I place both aesthetics and functionality in focus. The furniture I want to create would fit right into an imaginary home whose inhabitants want to live simply with few objects, yet not ascetically. Enjoyment is important. Low content in terms of number and space, but what remains is concentrated form, both practical and aesthetic.

Ornamental but Basic: Furniture for a Dwelling Influenced by Some of the Aesthetics and Methods of the Swedish Folk Tradition

Varför skulle en enkel möbel behöva innebära återhållsam form?
En gestaltning av maximalt uttrycksfull form i möbler med tydlig, enkel funktion.
I undersökningen har jag använt mig av och analyserat den folkliga möbelkulturens historia och tradition, även kallad allmogestil. Möbler där hög funktionalitet och ornamentala element är likvärdiga faktorer i utvecklandet av dem. I fokus ställer jag både estetik och funktionalitet. Möblerna jag vill skapa skulle platsa i ett imaginärt hem där man vill leva enkelt med få objekt men samtidigt inte asketiskt. Njutning är viktigt. Lite innehåll till antal och yta men det som finns är koncentrerad form; både praktiskt och estetiskt.