Emma Samuelsson

Interior Architecture & Furniture Design


Detail of printed ash veneer, Longing for fantasy, 2020


Group photo Longing for fantasy, 2020


Bench Longing for fantasy, 2020. Birch wood and printed ash veneer. 1300Lx300Wx450H mm


Pedestal Longing for fantasy, 2020. Birch wood and printed ash veneer. 280Lx280Wx1040H mm


Room divider Longing for fantasy, 2020. Birch wood and printed ash veneer. 850Lx40Wx1600H mm

Longing for Fantasy

In the world of interior design today, we are seeing a yearning for nature, the standard bearer of authenticity that is connected with the aesthetically genuine and good.

This project focuses on the tradition of grain painting, the act of faking a fantasy material such as nobler kinds of wood or marble.

The printed fantasy materials here are created with the help of virtual aesthetics and video game graphical elements that meets the grain and tactility of the wood.

Longing for Fantasy

Inom inredningsvärlden syns idag en längtan efter naturen, som får stå som fanbärare för äkthet och förknippas med det estetiskt genuina och goda.

Detta projekt intresserar sig för ådringsmåleriets tradition av att fejka till sig ett fantasimaterial, som ädlare träslag eller marmor.

De tryckta fantasimaterialen är här skapade med hjälp av virtuell estetik och spelgrafiska element som får möta träets ådring och taktilitet.