Fredrik Sahlström

Bachelor/Interior Architecture & Furniture Design


Photo: Sanna Lindberg


Photo: Sanna Lindberg


Photo: Sanna Lindberg


Photo: Sanna Lindberg


Photo: Sanna Lindberg

Dig Where You Stand

I dig where I stand, look around the site, make use of what has already been used and which is no longer considered to be of value and merge it with something that becomes meaningful again.

I’m inspired by how archaeology excavates that which was once hidden, lying in wait for future contemplation. How something that has been covered up and concealed tells a story about how we lived and what materials were used. The materials in this degree project become like a geological sampling of the earth, where layer after layer of the materials’ experiences tell us about the past, the present and maybe even the future.

Dig Where You Stand

Jag gräver där jag står, ser mig om på platsen, använder mig av det som redan är använt och som inte längre anses ha något värde och sammanfogar det till något som åter får betydelse.

Jag är inspirerad av hur arkeologin gräver fram det som en gång legat gömt för att framtiden ska kunna betraktas. Hur något som legat dolt berättar en historia om hur vi levt och vilka material som har använts. Materialet i detta examensarbete blir som en geologisk provtagning av jorden, där lager av lager i materialens erfarenheter berättar om det förflutna, samtiden och kanske också om framtiden.