Tuva Widén

Master/CRAFT! Ädellab


All is full of life, Shivering Tree


All is full of life, Sculpture in Copper


All is full of life, Sculpture in Bronze, Wax and Wood


All is full of life, Detail of Sculpture in Copper and Wood


All is full of life, Sculpture in Copper and Wood

All is Full of Life, Still
All is Full of Life, Shivering Tree
All is Full of Life

Our relationship with our surroundings should always be a relationship between living, sentient subjects. Yet, we often treat ourselves, our fellow humans and the living planet as instruments for external ends. We talk about the living forests, the mountains and the free-flowing waters as non-sentient resources to be used for economic growth. We treat each other as instruments for individual prosperity. We also exploit our own feelings and experiences to show them off to others in order to give the false impression of happiness and success in an endless and empty competition. The items you see investigate the underlying illusion of control. They explore the conditions of subjectivity. I have tried not to interfere too much, but instead open up to the other end of the spectrum.

All is Full of Life

Vår relation med vår omvärld borde alltid vara en relation mellan levande, kännande subjekt. Ändå behandlar vi ofta oss själva, våra medmänniskor och den levande planeten som medel för yttre gränser. Vi talar om levande skogar, berg och fritt strömmande vatten som icke-kännande resurser som ska användas för ekonomisk tillväxt. Vi behandlar varandra som verktyg för individuell välfärd. Vi utnyttjar våra egna känslor och upplevelser för att visa upp dem för andra i syfte att ge ett falskt intryck av lycka och framgång i en ändlös och intetsägande tävling. De objekt du ser undersöker den bakomliggande illusionen av kontroll. De undersöker villkoren för subjektivitet. Jag har försökt att inte ingripa för mycket, utan i stället öppna den andra änden av spektrumet.