Emma Hansen

Master/CRAFT! Ädellab


dav
In Need of Others

An investigation of touch, memory and the need for human connection and its relation to my practice.

I have investigated our need to be needed by others. How do we depend on each other in order to develop within ourselves? The picture takes me to places I have been, to feelings I have felt, to be able to relive the experiences I have had. It is as if pictures have the ability to open up a world beyond the actual images; a secret key to the memory they hold in my mind. The quality of the picture does not matter; I see through the picture into the memory it contains. The Polaroid picture will fade while my work will last forever, in a material that nature cannot take care of. While the fading picture dissolves, it will be filled with new memories, through the new wearer.

In Need of Others

En undersökning om beröring, minne och behovet av mänsklig kontakt och dess förhållande till min praktik.

Jag har undersökt vårt behov av att vara behövd av andra. Hur kan vi lita på varandra för att själva kunna utvecklas? Bilden tar mig till ställen där jag har varit, känslor jag har känt, för att kunna återuppleva de upplevelser som jag har haft. Det är som om bilder har förmågan att öppna upp en värld bortom de faktiska bilderna. En hemlig nyckel till mina minnen. Kvaliteten på bilden spelar ingen roll, jag ser igenom bilden till det minne som den innehåller. Polaroidbilden kommer att blekna medan mitt arbete kommer att vara för evigt i ett material som naturen kan ta hand om. Medan den bleknande bilden löses upp kommer den att fyllas med nya minnen genom den nya bäraren.