Emelie Liljebäck

Master/CRAFT! Ädellab


Finding Presence of the Absent


Finding Presence of the Absent – The Window (Detail picture)


Finding Presence of the Absent – The Copper moulds


Finding Presence of the Absent – The Towels (Detail picture)


Finding Presence of the Absent – The Embroidery Pattern (one of seven)

Presentation of my exam project “Finding Presence of the Absent”
Photo by Emelie Liljebäck, Movie by Viktor Nilsson
Finding Presence of the Absent

To those who are soon forgotten.

“The house was a small place inside a bigger, or a small story inside a greater.”*

My degree project is concerned with the ordinary stories. It is about the forgotten and the things that have gone unnoticed. It is about female history and is a political exploration into what and who are allowed to take space. I focus on everyday life in a domestic space, where I see these things that are discarded, often overlooked and not talked about.

I explore society from the point of view of a kitchen with a grandmother’s life in focus. It is a story about everyday rituals in the home, which are an important cultural deed. The objects support her in these rituals, and they also help me to narrate.

My objects create a room to remember those who are soon no longer with us.

* Rebecca Solnit, Gå vilse. En fälthandbok, (Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB 2012) p 215. (Own translation of quote).

Finding Presence of the Absent

Till dem som snart är glömda.

“Huset var en liten plats inuti en större, eller en liten berättelse inuti en större.”*

Detta projekt belyser det vardagliga. Det handlar om det glömda och de saker som har gått obemärkt förbi. Det handlar om kvinnohistoria och är ett politisk utforskande av vad och vem som får ta plats. Jag fokuserar på vardagen i en hemmiljö, där jag ser företeelser som ofta blir förbisedda och inte pratas om.

Jag utforskar samhället utifrån ett kök med farmoderns liv i fokus där berättelsen går igenom henne. Det är en berättelse om vardagsritualer i hemmet och dess kulturbärare. Objekten stödjer henne i ritualerna, och de hjälper också mig att berätta.

Mina objekt skapar ett rum för att minnas de som snart inte längre är med oss.

* Rebecca Solnit, Gå vilse. En fälthandbok, (Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB 2012) s. 215.