Sijia Li

Master/CRAFT! Ädellab


imperfect parts of the perfect metal technique “Mokume Gane“


imperfect parts of the perfect metal technique “Mokume Gane“


imperfect parts of the perfect metal technique “Mokume Gane“


the perfect image may become our restriction in our lives


absolute standards of vessels in ancient china, in modern society, there is no emperor that will tell us the absolute standards, but the standards have become something invisible in our mind.

Perfection and Restriction

There is always a perfect body image in society. If we see these beauty standards for bodies as the absolute standard, the body has to be a certain way otherwise it doesn’t have its value. We are then restricted by these perfect images.

How can we realise this and get rid of these invisible restrictions?

Do we have to be perfect?

Is it possible to accept some imperfect parts of our bodies?

Perfektion och begränsning

I samhället härskar alltid en bild av den perfekta kroppen. Om vi uppfattar dessa skönhetsnormer för kroppar som absoluta normer måste kroppen se ut på ett visst sätt för att ha ett värde. Vi begränsas sedan av dessa perfekta bilder.

På vilket sätt kan vi inse det och göra oss av med dessa osynliga begränsningar?

Måste vi vara perfekta?

Är det möjligt att acceptera att vissa kroppsdelar inte är perfekta?