Julia Westerberg

Master/Visual Communication


Ester


Sion

The Sentimental Friends

Ester and Sion are two characters made with the purpose of discussing lesbianism through drawings, images, dialogue and textile crafts. My degree project is envisaged as a long-term study. I want to contemplate, think and learn more about what it could have meant or what it still means to be a lesbian, through my characters’ world and their personalities. My view is that lesbian heritage is bereft, and I want to balance my excavations of fears, invisibility and injustice with narratives of love, lust and humanity. This diptych is the first presentation of Ester and Sion and their different perspectives.

The dialogues are made like a quilt out of poems written by Edith Södergran and Karin Boye.

Sentimental Friends is an expression used in previous times which is synonymous with what we would view today as a lesbian relationship.

The Sentimental Friends

Ester och Sion är två karaktärer gjorda för att genom teckning, bild, dialog och textila hantverk kunna föra samtal om lesbiskhet. Mitt examensarbete är byggt som en långsiktig studie. Genom mina karaktärers värld och personligheter vill jag diskutera, fundera och lära mig om vad det kan ha inneburit, eller idag innebär, att vara lesbisk. Jag tror det finns en stor sorg i det lesbiska bagaget och vill balansera grävandet bland rädslor, osynlighet och orättvisor med berättelser om kärlek, lust och mänsklighet. Denna diptyk är en första presentation av Ester och Sion och deras olika perspektiv.

Dialogerna är gjorda som ett lapptäcke med hjälp av dikter skrivna av Edith Södergran och Karin Boye.

Sentimental Friends är ett uttryck från engelskan som tidigare använts synonymt med det vi idag skulle se som en lesbisk relation.