Adam Hall

Master/Visual Communication


At the office


Transportation


Face to face

The Visual Limit

The Visual Limit is an animated film about a person who escaped war, after encountering a horrifying experience on a roadblock. As it turns out, this was not the worst that could have happened.
When he meets a group of people collecting evidence on committed human crimes, he realises how lucky he was that his previous experience hadn’t taken another turn of events.
My degree project aims to pass on stories and personal experiences of people’s struggles and courage. There are always hard times we speak about upon overcoming them, which help us in our common history as humans. But unfortunately, this is not always the case; the saying ‘what doesn’t kill you makes you stronger’, sometimes makes you weaker and more vulnerable.

Den synliga gränsen

Den synliga gränsen är en animerad film om en person som flytt kriget efter en skrämmande upplevelse vid en vägspärr. Det visar sig att det inte var det värsta som kunde ha hänt.
När han möter en grupp människor som samlar in bevis på brott mot mänskligheten inser han hur lyckligt lottad han är att hans tidigare erfarenhet inte tog en annan vändning.
Mitt examensarbete syftar till att förmedla berättelser och personliga erfarenheter av människors kamp och mod. Det finns alltid svåra tider som vi talar om, och om hur vi övervinner dem, som hjälper oss i vår gemensamma historia som människor. Men tyvärr är det inte alltid fallet; talesättet ”Det som inte dödar dig gör dig starkare” gör dig ibland svagare och mer sårbar.”