Linnéa Diedrich Sjödin

Bachelor/Ceramics & Glass


Ibland känns det som ett varmt djur bor i min mage
och jag tror att jag ska sprängas eller i alla fall spricka upp lite som i en film när marken spricker upp
och sen är det bara en avgrund under röd och lysande
så jag
lägger handen över sprickan
låter den minnas sin plats

Det var som om jag redan visste
Att djuret skulle födas
Ur min mun
Hydra
Odjur
Monster
Best
Jag har ett djur i magen
Ibland är det våldsamt
Blå, röda, gröna treögda
Den som har djur i magen är aldrig ensam
Pain Desire Transformation

My work is based on my own memories, feelings and experiences. I infuse energy into the material, the object and the text in order to approach the viewer. It is about pain and desire because this is the basis of my presence, my energy. Pain and desire are not necessarily opposites, but rather move side-by-side.

I am there to be a part of the ritual. This is how I work, mouth wide open with sharp teeth. What I create are monsters and aliens; it is me and the world around me. And when the world ends, material becomes skin in a new form. I become my art in order to become invulnerable.

Smärta lust transformation

Mitt verk utgår från egna minnen, känslor och upplevelser. Jag laddar materialet, objekten, texten för att närma mig betraktaren. Det handlar om smärta och lust, för att det är grunden till min närvaro, min energi. Smärtan och Lusten är inte nödvändigtvis motsatser, snarare rör de sig sida vid sida. Jag väljer poesin som verktyg för att närma mig. Jag väljer texten. Jag är en dramatisk person. Jag identifierar mig med den kvinnliga poeten.

Jag ser min kropp som ett verktyg. Jag finns till för att vara en del av ritualen. Det är så jag arbetar, vidöppen mun med vassa tänder. Det jag skapar är monster, det är aliens, det är jag och världen runtomkring mig. Och när världen går under blir material hud i en ny form. Jag blir min konst för att bli osårbar.