Joakim Tano

Bachelor/Ceramics & Glass


Have I Grown Up Yet? (Part 3)

Who am I and what am I doing? I do know what I am doing and who I am, but why am I here right now? Have I grown up yet?

A constant search in my own mind in relation to practical thinking has led me to a working process built on intuition, reflection and set time frames. In a world focused on result, I want to shine a light on the process. The process of creation and the process of living. Through one experience at a time I can keep on searching for a meaning I haven’t yet found.

Är jag vuxen nu? (Del 3)

Vem är jag, och vad håller jag på med? Eller, jag vet ju vem jag är och vad jag gör. Men varför är jag här? Just här, just nu. Är jag vuxen nu?

Ett grävande i mitt eget sinne i förhållande till praktiskt tänkande har lett mig till en intuitivt styrd arbetsprocess baserad på tydliga tidsramar och reflektion. I en resultatinriktad omvärld vill jag lägga fokus på processen. Processen att skapa och processen att leva. Ett val och en erfarenhet i taget kan jag fortsätta söka efter en helhet jag ännu inte är medveten om.